Om Sparebankstiftelsen Øystre-Slidre

Etablering / bakgrunn

SpareBankstiftelsen Øystre Slidre ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutning mellom Øystre Slidre sparebank og SpareBank 1 Hallingdal til SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse i Hallingdal.

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Opprettelsen av Sparebankstiftelsen Øystre Slidre skal sikre at den kapital som var opparbeidet i Øystre Slidre sparebank gjennom 145 år, forblir i distriktet og forvaltes til allmennhetens beste i all fremtid.

Kapitalen til SpareBankstiftelsen Øystre Slidre var ved etableringen på ca 100 mill. kroner og består hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres.

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 15. februar og vil bli annonsert. Søknadsfrist for støtte til oppkjøring av skiløyper er også 15. februar. Send inn din søknad her i dag.