Om Sparebankstiftelsen Øystre-Slidre

Etablering / bakgrunn

SpareBankstiftelsen Øystre Slidre ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutning mellom Øystre Slidre sparebank og SpareBank 1 Hallingdal til SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse i Hallingdal.

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Opprettelsen av Sparebankstiftelsen Øystre Slidre skal sikre at den kapital som var opparbeidet i Øystre Slidre sparebank gjennom 145 år, forblir i distriktet og forvaltes til allmennhetens beste i all fremtid.

Kapitalen til SpareBankstiftelsen Øystre Slidre var ved etableringen på ca 100 mill. kroner og består hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres.

 

Les mer om banken her

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.