Tildeling av midler for lokale lag og foreninger

 

Har du et prosjekt, en ide eller en sak du ønsker å gjennomføre? Vi kan kanskje hjelpe deg! Sparebankstiftelsen skal hjelpe lokale lag og foreninger økonomisk for å øke engasjement, trivsel og aktivitet i nærmiljøet, og har du en god sak er det gode muligheter for at vi støtter ditt prosjekt.

På nettsidene finner du både informasjon om oss, om våre tildelingskriterier og skjema for å søke om støtte.

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.