Styrende organer

Styret

Generalforsamlingen velger styre som består av følgende medlemmer og varamedlem:

 • Arnstein Alund (Leder)
 • Berit Aspaas Muller
 • Jan Kristian Dalen
 • Ole Martin Alfstad
 • Kristin Grønolen (Varamedlem)

Administrasjon

Tom Rybø, Sekretær

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 10 medlemmer og
4 varamedlemmer:

 • Monja Dalen Skjærstein
 • Siri Melbybråten
 • Tor Erik Grønolen
 • Dagny Sebu-Nordtorp
 • Hildur Vingdal
 • Anne Kari Gjerdalen
 • Tor Håvard Kolbu
 • Sigbjørn Steinsrud
 • Gudbrand Dahle
 • Bente Rakstad
 • Nils Skrebergene (Varamedlem)
 • Egil Ove Trandokken (Varamedlem)
 • Karl Laberg (Varamedlem)
 • Siv Marie Bergum (Varamedlem)

 

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.