Almennyttige formål

Et viktig mål med stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonene, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål.

Tidligere Øystre Slidre sparebank har gjennom en årrekke vært en viktig lokal støttespiller og bidratt med betydelige beløp til lag, foreningerog arrangementer.

Gjennom gavevirksomheten har banken vært med på å vitalisere lag og foreninger og dermed også lokalsamfunnet.

SpareBankstiftelsen Øystre Slidre har som mål å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige tar vi sikte på å bli en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn.

Gaveområder:

  • Kunst og kultur
  • Stedsutvikling.
  • Idretts- og friluftsliv
  • Kompetanseutvikling
  • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmennheten

 

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.