Kontakt oss

SpareBankstiftelsen Øystre Slidre
Bygdinvegen 1987
2940 HEGGENES

Org.nr. 999177719

 

Tlf: 915 39 156 - Øystein Walle

E-post: post@sparebankstiftelsenoystreslidre.no

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.