SØK OM GAVE

    Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 15. februar og vil bli annonsert. Søknadsfrist for støtte til oppkjøring av skiløyper er også 15. februar. Send inn din søknad her i dag.