Søknad

Her kan du fylle inn dine opplysninger og sende oss søknad. Husk å få med alle felter og dokumenter som er relevante for søknaden.

Stiftelsen bidrar med en årlig tildeling av driftsstøtte til lag og foreninger. Søknadsfristen er 1. februar og vil bli annonsert.
Når det gjelder søknader til prosjekt, investeringer, arrangement m.m. så kan søknader sendes inn hele året.

Fyll inn og send søknad - Prosjektstøtte

Organisasjonsnummer

Søknader må leveres inn fra et lag, selskap eller en forening som har et organisasjonsnummer. Hvis søknad sendes inn uten organisasjonsnummer må du legge inn personnummeret på kontaktpersonen i dette feltet.

Søker

Firmanavn
Adresse
Postnr./poststed

Beskrivelse av søkeren

Kontaktperson
Navn
E-post
Telefon

Kommune søknaden gjelder

Beskrivelse av prosjektet

Startdato prosjekt

Sluttdato prosjekt

Evt. økonomisk støtte fra andre

Søknadsbeløp

Kontonummer

Kontonummer må være eiet av samme lag/forening som står som søker. Legg inn 11 siffer uten mellomrom, punktum eller komma.

Antall medlemmer

Vedlegg (valgfritt)
(Budsjett/finansieringsplan/fremdriftsplan)
Andre vedlegg (valgfritt)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Fyll inn og send søknad - Driftsstøtte

Organisasjonsnummer

Lagets/foreningens navn

Spesielle aktiviteter / planer i nærmeste fremtid

Medlemmer
Antall voksne
Passive voksne
Barn
Totalt antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktperson
Navn
Telefon
Adresse
E-post
Vedlegg
Siste regnskap
Siste årsberetning
Andre vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Sender søknad...

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.