Søknad

Her kan du fylle inn dine opplysninger og sende oss søknad. Husk å få med alle felter og dokumenter som er relevante for søknaden.

Stiftelsen bidrar med en årlig tildeling av driftsstøtte til lag og foreninger. Søknadsfristen er 1. februar og vil bli annonsert.
Når det gjelder søknader til prosjekt, investeringer, arrangement m.m. så kan søknader sendes inn hele året.

Prosjektgaver har løpende søknadsfrist hele året. Se egen fane.

Gave til Drift / Driftsstøtte. Søknadsfrist hvert år 1. februar. Disse sidene er stengt frem til desember 2019, da åpnes de for å ta imot søknader frem til 1. februar 2020. 

Fyll inn og send søknad - Prosjektstøtte

Organisasjonsnummer

Søknader må leveres inn fra et lag, selskap eller en forening som har et organisasjonsnummer. Hvis søknad sendes inn uten organisasjonsnummer må du legge inn personnummeret på kontaktpersonen i dette feltet.

Søker

Lagets/foreningens navn
Adresse
Postnr./poststed

Beskrivelse av søkeren

Kontaktperson
Navn
E-post
Bruk gjerne en privat e-postadresse. Søknader fra kommunale e-postadresser får vi ofte feilmeldinger på
Telefon

Kommune søknaden gjelder

Beskrivelse av prosjektet

Startdato prosjekt

Sluttdato prosjekt

Evt. økonomisk støtte fra andre

Søknadsbeløp

Kontonummer

Kontonummer må være eiet av samme lag/forening som står som søker. Legg inn 11 siffer uten mellomrom, punktum eller komma.

Antall medlemmer

Vedlegg (valgfritt)
(Budsjett/finansieringsplan/fremdriftsplan)
Andre vedlegg (valgfritt)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Sender søknad...

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.