Nyhetsarkiv

Stiftelsen hadde sin første generalforsamling i mars 2013, og hadde sitt første tildelingsmøte den 10. mai 2013.
Under fanen "Tildelinger" finner du oversikt over alle som har mottatt støtte fra stiftelsen.

SpareBankstiftelsen Øystre Slidre og SpareBankstiftelsen Hallingdal har en felles blogg der vi legger ut saker om noen av de som mottar støtte.

Her finner du bloggen vår, DRIV.

Myetal

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli behandlet i kvartalsvise tildelingsmøter. Søknadsfrist for driftstøtte er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.